120 ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และ
20 ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล