ขอต้อนรับสู่คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ด้วยความรักยิ่ง
 
 
  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
70 หมู่ 4  ต.หนองบัว   อ.เมือง  กาญจนบุรี  71000
krusart@hotmail.com

สายตรงคณบดี
กิจกรรมวันเกษียณ
       หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

       หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์

       หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา

       หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

       หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

       หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

       หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

       หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
       
หลักสูตรในคณะครุศาสตร์
กรุณาคลิ๊กเลือกที่หลักสูตร
               ลิงค์.....หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

               ลิงค์.....หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์

               ลิงค์.....หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา

               ลิงค์.....หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

               ลิงค์.....หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

               ลิงค์.....หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

               ลิงค์.....หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                       และสื่อสารการศึกษา

               ลิงค์.....หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เลือกลิ้งค์สาขาวิชา
ในคณะครุศาสตร์